arbetsmarknad

Stress och dålig ergonomi leder till hög sjukfrånvaro

Allt fler är det som blir sjukskrivna på grund av sin arbetssituation. Det kan handla om stress men också bero på dåliga arbetsförhållanden i och med ergonomi. När det handlar om ergonomi finns det mycket att lära, och det är viktigt oavsett vilket arbete man utför. Vanligast är det dock att få problem för att man sitter på ett kontor med kontorsstolen inställd fel och att man får musarm i och med att musen ligger fel bredvid datorn. Bäst är att man ser till att lära ut sina anställda angående vad som är ergonomiskt rätt för att undvika onödiga sjukdomar. På Ostlunds.se kan man också beställa hem olika typer av ergonomiska kvalitetsprodukter som gör att arbetsförhållanden fungerar bättre. Exempelvis kan du köpa laptopstöd som gör att du får bättre arbetsförhållanden om du sitter  vid en bärbar dator. Några som uppenbarligen har lyckats med sin ergonomi är Växjö kommun som är den kommun med 11:e lägst sjukfrånvaro i landet. Vad det är som gör att just de har lyckats är svårt att säga, men du som är intresserade av att läsa mer kan läsa denna artikeln om kommunens låga sjukfrånvaro.

Stress också anledning till sjukskrivning

Utöver Växjö är dock trenden låg, och det är en oroande ökning av sjukfrånvaro. Nu till hösten är det val i Sverige och vi får hoppas att våra politiker tar frågan på allvar och gör någonting åt saken. Andra saker som kan leda till sjukfrånvaro är att man “går in i väggen”. Dessvärre är det någonting som är väldigt vanligt och också tyvärr blir allt vanligare med åren som går. När man går in i väggen är det oftast stress som är anledningen och den gör att man tillslut inte kan sköta sitt arbete Vanliga varningstecken på stress som leder till sjukskrivning är att man ofta har huvudvärk, blir “virrig” och glömmer saker, får svårt att sova, har ont i käkarna i och med att man har svårt att slappna av samt att man känner sig trött oavsett hur mycket man sover. Mer om stress kan du läsa här.

 

Behov av skydd för politiker ökar

På många ställen i vårt land har hotbilden ökat för vissa arbetsgrupper i samhället, där politiker hör till några av de mest drabbade. Bara under det senaste två åren har vi kunnat läsa om allvarliga fall av misshandel direkt riktade mot kända politiker fån olika partitillhörigheter. Även i Hälsingland har både politiker och tjänstemän blivit utsatta för hot och händelser där våld varit inblandat. Redan idag förekommer larm men man har nu beslutat att införa mobila personlarm för att på så sätt inte riskera någons säkerhet och på så sätt kunna förebygga våldet. Tekniken på dessa personlarm är så pass utvecklade att man kan ha dem i fickan och när man sedan tillkallat larm går det väg en tyst signal utan att det är något som förövaren kommer att höra eller märka. Än idag är det oklart exakt hur många larm som man kommer behöva köpa in i detta syfte, men helt klart menar man att hot och våld i samhället hittills har varit en uppgående trend. Men kring artikel kan man läsa här.

Ett ökat våld i samhället är både en tråkig nyhet och en dålig trend. Svårt är det även hur man på bästa sätt ska kunna svara på det ökade våldet. Det kan kännas tråkigt att behöva ha med sig ett larm samtidigt som man behöver kunna ligga steget före för att ha en chans att undvika att våldet tar sig uttryck och skadar någon. Man kan även behöva analysera kring ökade våldet mot just politiker och tjänstemän och hur detta skulle kunna tolkas.

Webbtekniken evolverar

Få teknologier är så spridda och har sådan snabb utvecklingstakt som webbteknologier. Här finns det dussinvis med företag som alla jaga efter nya nischer med hög nivåer av risktagande. Företagen skriker efter kompetens inom olika relaterade områden och det är helt enkelt ett av de områden som sannolikt kommer ha den snabbaste utvecklingstakten under en överskådlig framtid. Utvecklingen inom webben är fenomenal, bara på ett fåtal år har vi sett hur tekniken handlat om att ha egen hemsida, till att 10 år senare explodera i olika sorters avancerad och affärsdriven interaktivitet. Innovation och utveckling är honnörsord på webben och de flesta begåvade unga människorna lockas till denna otroligt expansiva ekonomi.

Grunden till gränslös kommunikation

Den utveckling som skett under de senaste 10-20 åren är en explosion av många år ackumulerad kunskap inom informationsteknik. World Wide Web lyfter idéerna och människor med stor innovationskraft. Under de närmaste 50 åren kommer vi att se en otrolig utveckling av hur människor kommunicerar och interagerar, både på ett privat och på ett kommersiellt plan. Människor förstår idag i en helt annan utsträckning betydelsen av att ha ett stort nätverk, betydelsen av att snabb kunna nå ut till andra människor, och nyttan av att kunna nå sina nära och kära snabbt och effektivt. Sociala medier av olika slag hjälper människor att överbrygga såväl geografiska avstånd som ideologiska och andra kommunikativa barriärer.

Nya språk ersätter

Ett tydligt exempel på områden där det finns stora behov av innovation är inte minst den rådande webbtekniken, som egentligen inte är anpassad för dagens avancerade teknologier. Många avancerade och tekniskt komplexa webbplatser, har byggts på ett lager av ovanpå-liggande tekniker för att kunna åstadkomma nya funktioner och möjligheter. Inte ens HTML 5 är svaret på framtidens teknik utan snarare en liten pusselbit på vägen mot något större och mer komplext.

Ingenjörerna är eftertraktade

Ingenjörer är eftertraktade i dagsläget. Det råder en brist på ingenjörer inom många branscher, vilket gör att de som arbetar med bemanning har bråda dagar.

Den ökade efterfrågan på ingenjörer, i kombination med det minskade antalet sökande till högskolornas ingenjörsutbildningar, gör att lönerna för ingenjörer går upp. För samtidigt som intresset för utbildningar inom matematik, teknik och naturvetenskap minskar ökar de sektorer i samhället som arbetar med dessa områden. Allt fler ingenjörer behövs för att utveckla och driva nya verksamheter inom inte minst IT och telekom, men även inom andra områden som byggsektorn, medicinen och den traditionella industrin.

Regeringen har tillsatt en teknikdelegation för att få fler att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid högskolan. Det kommer dock att dröja innan dessa åtgärder blir märkbara på arbetsmarknaden, och det ska mycket till för att en situation präglad av ett överskott på ingenjörer ska uppstå, nästan oavsett av hur framgångsrika delegationens insatser blir. För de som funderar på att utbilda sig till ingenjörer ser arbetsmarknaden fortsatt ljus ut. Detta innebär att även lönebildningen ser fortsatt gynnsam ut.

Eftersom arbetsmarknad ser ljus ut för ingenjörer ser konjunkturen även ljus ut för företag som arbetar med rekrytering och bemanning av ingenjörstjänster. Rekryteringsföretag som hjälper företag med att formulera kravprofil och annons, ta emot ansökningar, göra ett grovt första urval, kalla till intervjuer, intervjua de utvalda sökande och kontrollera deras referenser, utföra eventuella tester och göra det slutliga urvalet.

Förutom att hjälpa till med rekryteringen kan många företag av denna typ hyra ut personal och konsulter för en kortare eller längre tid. Konsulterna är ofta ingenjörer som kallas in för att hjälpa ett företag med en specifik teknisk uppgift. På detta sätt får företagen tillgång till expertkunskaper på olika områden. Nu när bristen på erfarna ingenjörer är stor väljer många ingenjörer med expertkunskaper att arbeta som konsulter istället, då de på detta sätt kan tjäna mer pengar.