Behov av skydd för politiker ökar

 

På många ställen i vårt land har hotbilden ökat för vissa arbetsgrupper i samhället, där politiker hör till några av de mest drabbade. Bara under det senaste två åren har vi kunnat läsa om allvarliga fall av misshandel direkt riktade mot kända politiker fån olika partitillhörigheter. Även i Hälsingland har både politiker och tjänstemän blivit utsatta för hot och händelser där våld varit inblandat. Redan idag förekommer larm men man har nu beslutat att införa mobila personlarm för att på så sätt inte riskera någons säkerhet och på så sätt kunna förebygga våldet. Tekniken på dessa personlarm är så pass utvecklade att man kan ha dem i fickan och när man sedan tillkallat larm går det väg en tyst signal utan att det är något som förövaren kommer att höra eller märka. Än idag är det oklart exakt hur många larm som man kommer behöva köpa in i detta syfte, men helt klart menar man att hot och våld i samhället hittills har varit en uppgående trend. Men kring artikel kan man läsa här.

Ett ökat våld i samhället är både en tråkig nyhet och en dålig trend. Svårt är det även hur man på bästa sätt ska kunna svara på det ökade våldet. Det kan kännas tråkigt att behöva ha med sig ett larm samtidigt som man behöver kunna ligga steget före för att ha en chans att undvika att våldet tar sig uttryck och skadar någon. Man kan även behöva analysera kring ökade våldet mot just politiker och tjänstemän och hur detta skulle kunna tolkas.