Utbilda dig på yrkeshögskola

Utbilda dig på yrkeshögskola

Arbetsmarknaden i Sverige ställer allt högre krav på utbildning och specialistkunskaper. Samtidigt som det finns många arbetssökande så finns det för få med de kompetenser som efterfrågas. För att råda bot på detta finns yrkeshögskoleutbildningar. YH-utbildningar har en direkt koppling till arbetsmarknaden och är en chans för den som vill utbilda eller vidareutbilda sig att få gedigna kunskaper och goda chanser till anställning.

Yrkeshögskoleutbildningar är kortare och mer praktiska än universitetsutbildningar. De passar både den som är i början av sin karriär och den som vill byta yrke mitt i livet. Det finns hundratals yrkeshögskoleutbildningar som anordnas över hela landet och de är oftast skräddarsydda för att matcha arbetsgivarnas behov. Utbildningarna anordnas av både privata och statliga aktörer. De flesta utbildningarna är mellan ett till två år långa. Studenter på YH-utbildningar har rätt till studiemedel under studieperioden.

Hitta rätt YH-utbildning

Det enklaste sättet att hitta rätt utbildningar är att leta på de olika yrkeshögskolornas hemsidor eller att googla. För den som vill bli garanterad jobb efter utbildning är det bra att titta lite extra på arbetsmarknadsbarometern och se vilka bristyrken som finns och välja den yrkeshögskola som passar bäst. Många av dessa går att utbilda sig till via YH-utbildningar. En kombination av intresse, talang och möjligheten att få ett jobb bör vara styrande i valet av YH-utbildning. Om utbildningen inte anordnas i närheten av där du bor finns ofta möjlighet att gå hela eller delar av utbildningen på distans. Den här möjligheten varierar mellan skolorna och programmen.

Yrkeshögskolan matchar mot arbetsmarknadens behov

Yrkeshögskolorna har ett brett utbud och erbjuder kvalificerade utbildningar som ger exakt den kunskap som behövs för att direkt kunna gå ut i arbetslivet efter examen. Utbildningarna är inom vitt skilda områden som ekonomi, sjukvård, teknik, industri, bygg och programmering. Exempel på utbildningar som ges på yrkeshögskola är:

  • Specialistbarnskötare
  • VVS-ingenjör
  • Tandsköterska
  • Behandlingspedagog
  • Fibertekniker
  • Elkraftingenjör

Alla dessa är bristyrken där det är mycket enkelt att få jobb. Allt eftersom allt fler arbetstagare går i pension beräknas arbetskraftsbristen i landet bli större. Det här beror inte på att det inte finns tillräckligt med människor i arbetsför ålder utan att människor med rätt utbildning och kompetens saknas. Här fyller YH-utbildningarna en viktigt funktion och du som väljer en YH-utbildning kan vara säker på att du kommer att vara attraktiv på dagens och framtidens arbetsmarknad.

Sök till yrkeshögskola

Olika utbildningar har olika behörighetskrav, startdatum och sista ansökningsdag. De allra flesta YH-utbildningar kräver grundläggande behörighet vilket motsvarar en gymnasieexamen. Beroende på inriktning kan dessutom finnas krav på särskilda förkunskaper, det kan handla om arbetslivserfarenhet eller specifika gymnasiekurser. Till skillnad från ansökan till högskolan som sker via en central ansökan så tar de enskilda skolorna hand om ansökningarna till sina egna utbildningar. Det är därför viktigt att direkt kontakta den skola du är intresserad av för att få reda på mer om antagningsförfarandet. De kan också svara på om det finns specifika behörighetskrav och vilket som är sista ansökningsdag till de olika utbildningarna. Ta också reda på exakt vilka dokument som behöver bifogas till ansökan.