Köp en startup

Köp en startup

Teknikutvecklingen och den digitala omvandlingen av hela samhället innebär att det idag finns stora möjligheter att utveckla nya och innovativa lösningar inom alla områden. Nystartade teknikföretag inom mjukvaru- och hårdvarubranschen har ofta stor marknadspotential men behöver investeringar för att finansiera sitt utvecklingsarbete.

För dig som enskild investerare eller ägare av ett etablerat företag kan ett uppköp av en mindre startup innebära stora vinstmöjligheter men också stora risker. Som vid alla investeringar gäller det därför att vara påläst och göra grundlig research i form av en juridisk undersökning av DD, eller ”due diligence”.

En undersökning av ”due diligence” består av en granskning av allt som kan vara viktigt att veta för dig som investerare och uppköpare. Det som undersöks är vanligtvis företagets ekonomiska, juridiska och skattemässiga status samt marknadspotentialen. Eftersom det här kan vara mycket komplext är det rekommenderat att alltid ta hjälp av en advokatfirma som är specialiserad på företagsöverlåtelser.

Vattentäta avtal ger trygghet

Resultatet av undersökningen av DD ligger också till grund för köpeavtalet mellanparterna. Det kan ses som en del av den viktiga avtalsförhandlingen och ger dig som investerare möjlighet att upptäcka fel och brister i företagets verksamhet. En DD är en del av lyckade och lukrativa investeringar i startup-bolag.

Investera i det du tror på

Att investera eller köpa ett nystartat bolag ger också möjlighet att investera i idéer som du tror på och därmed hjälpa till att öka möjligheterna för bolaget att överleva och växa.

– Vi sätter ”impact” först och lönsamhet som nummer två, men därmed inte sagt att de står emot varandra. Vi tror att de går att kombinera, säger David Frykman som ansvarar för investeringar i investeringsfonden Norrsken i en artikel på Dagens Nyheter där de förklarar sin investeringsstrategi.