Om Teknikdelegationen

Trots att vårt samhälle blir alltmer tekniskt avancerat minskar intresset för matematik, teknik och naturvetenskap, och allt färre söker sig till ingenjörsutbildningarna vid högskolorna. Det här är något som oroar regeringen, och 30 september 2008 tillsatte man en Teknikdelegation, med uppgift att utarbeta strategier för att undvika en framtida ingenjörsbrist. Delegationen leds av Leif Johansson, VD för Volvo AB, och omfattade även representanter för näringslivet, samt rektorer, forskare och studenter från de tekniska högskolorna i Sverige.