Vikten av passagesystem för företag

Vikten av passagesystem för företag

Det är viktigt när du driver ett företag att ha koll på säkerheten, och se till att obehöriga inte olovligt får tillträde till företagets lokaler. Ett passagesystem ser till att de som befinner sig i lokalerna har tillstånd till det, vilket ökar säkerheten för både företaget och de anställda. Utan ett ordentligt säkerhetssystem löper du risk för sabotage, stöld, eller eventuellt hacking av sekretessbelagd information.

Driver du ett företag gäller det att sätta stor vikt på säkerheten, för att skydda såväl dina anställda som dina tillgångar. I modern tid är det även viktigt att akta dig för informationsstöld, eftersom information kan vara värt mer än guld i vissa situationer. Informationsstöld och hacking sker inte som på tv, utan förekommer ofta genom att obehöriga får fysisk tillgång till företagets IT-system. För att förebygga attacker mot ditt företag är det alltså ett måste att använda dig av ett passagesystem med porttelefoni, för att effektivt kunna reglera vilka som får komma in och ut ur lokalerna. Detta leder även till en bättre arbetsmiljö, eftersom anställda slipper oroa sig över säkerhet, särskilt under sena skift.

Avlyssning är vanligare än du tror

Det är svårt att hålla sig privat i en värld byggd på Internet och konstant kommunikation. Detta gäller inte bara för privatpersoner, utan även företag, enligt en granskning av DN. Avlyssning kan ske på många olika sätt: genom virus på företagets IT-system, eller eventuellt genom fysiska buggar på företagets lokaler. Det är därför extremt viktigt ifall företaget har hand om känslig information att installera ett välfungerande passagesystem, och se till att de anställda använder sig av systemet på rätt sätt.

Passagesystem är enkla att installera

Passagesystem är enkla att implementera, även i en existerande företagsstruktur. Med bra system ingår oftast även porttelefoni, för enkel identifiering av den som vill få tillträde till företagets lokaler. Med dyrare system ingår video, för att den som jobbar i receptionen ska kunna visuellt bekräfta vem det är som söker tillträde. Genom installering av ett sådant system kan hot och dylikt mot anställda undvikas, något som åstadkommits i en återvinningscentral i Malmö, som under en lång tid trakasserats av kriminella.

Höj säkerhetsnivån i ditt företag

Säkerhet är som sagt livsviktigt för ett företag, och bra säkerhetsåtgärder kan spara enorma summor i långändan. Särskilt med tanke på att hot mot företag blivit allt vanligare, speciellt i mer utsatta områden. Men det är viktigt att inte implementera nya säkerhetsåtgärder hursomhelst, utan ta hjälp av experter som kan det där med företagssäkerhet. Passagesystem och larm är en bra början, eftersom det försvårar för kriminella att ta sig in. Många kriminella tar sig in på företag veckor innan själva brottet sker, för att bättre kunna planera vad de ska göra. Ser du till att de inte får möjlighet att inspektera företagets lokaler och därmed planera brottet är sannolikheten stor att de ger upp helt och hållet.

Säkerhet för företag är alltså väldigt viktigt, både ur ett ekonomiskt perspektiv men även när det gäller arbetsmoral, eftersom dålig säkerhet leder till oro hos anställda. Passagesystem är billiga och enkla att implementera, varför alla företag bör använda sig av ett.