Högskola

Utbilda dig på yrkeshögskola

Utbilda dig på yrkeshögskola

Arbetsmarknaden i Sverige ställer allt högre krav på utbildning och specialistkunskaper. Samtidigt som det finns många arbetssökande så finns det för få med de kompetenser som efterfrågas. För att råda bot på detta finns yrkeshögskoleutbildningar. […]

Mer

Förenkla livet för dina medmänniskor – läs till ingenjör

Att utbilda sig till ingenjör kan man göra vid flera lärosäten i Sverige som bland annat KTH i Stockholm eller Chalmers i Göteborg. Det finns massor av olika inriktningar att välja mellan för den som […]

Mer

Forskning om energibesparing

I Sverige bedrivs idag en omfattande forskning om olika former av energibesparing. En indikation på detta är de uppsatser som skrivits av högskole- och universitetsstuderande i landet. Nedan följer ett urval av de ämnen som […]

Mer