Ingenjörerna är eftertraktade

Ingenjörer är eftertraktade i dagsläget. Det råder en brist på ingenjörer inom många branscher, vilket gör att de som arbetar med bemanning har bråda dagar.

Den ökade efterfrågan på ingenjörer, i kombination med det minskade antalet sökande till högskolornas ingenjörsutbildningar, gör att lönerna för ingenjörer går upp. För samtidigt som intresset för utbildningar inom matematik, teknik och naturvetenskap minskar ökar de sektorer i samhället som arbetar med dessa områden. Allt fler ingenjörer behövs för att utveckla och driva nya verksamheter inom inte minst IT och telekom, men även inom andra områden som byggsektorn, medicinen och den traditionella industrin.

Regeringen har tillsatt en teknikdelegation för att få fler att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid högskolan. Det kommer dock att dröja innan dessa åtgärder blir märkbara på arbetsmarknaden, och det ska mycket till för att en situation präglad av ett överskott på ingenjörer ska uppstå, nästan oavsett av hur framgångsrika delegationens insatser blir. För de som funderar på att utbilda sig till ingenjörer ser arbetsmarknaden fortsatt ljus ut. Detta innebär att även lönebildningen ser fortsatt gynnsam ut.

Eftersom arbetsmarknad ser ljus ut för ingenjörer ser konjunkturen även ljus ut för företag som arbetar med rekrytering och bemanning av ingenjörstjänster. Rekryteringsföretag som hjälper företag med att formulera kravprofil och annons, ta emot ansökningar, göra ett grovt första urval, kalla till intervjuer, intervjua de utvalda sökande och kontrollera deras referenser, utföra eventuella tester och göra det slutliga urvalet.

Förutom att hjälpa till med rekryteringen kan många företag av denna typ hyra ut personal och konsulter för en kortare eller längre tid. Konsulterna är ofta ingenjörer som kallas in för att hjälpa ett företag med en specifik teknisk uppgift. På detta sätt får företagen tillgång till expertkunskaper på olika områden. Nu när bristen på erfarna ingenjörer är stor väljer många ingenjörer med expertkunskaper att arbeta som konsulter istället, då de på detta sätt kan tjäna mer pengar.