Känn efter via en app

Känn efter via en app

Med smarta appar kan man förändra mycket på en arbetsplats – bland annat genom att låta medarbetarna ladda ner en app som på löpande basis ställer frågor om hur de trivs.

 

mobil kaffeI ett tidigare inlägg skrev vi om hur det har blivit en trend att köpa begagnade mobiler. Detta är bra ur både ett miljöperspektiv (då man inte tillverkar ny och inte slösar på resurser) men det blir även billigare för den som köper själva mobilen. Sedan funkar de allra flesta appar även på de mobiler som är tre – fyra år gamla.

 

En app som funkar på även en begagnad telefon är den nya frågeappen som checkar stämningen på jobbet med ett antal frågor till medarbetarnas mobiler. Med en app i stället för medarbetarundersökning via mail blir mätningarna hos medarbetarna tätare, frågorna flexiblare och resultaten snabbare – liksom att uppföljningen blir bättre. Det är nämligen viktigt med ständig input, på ett anonymt sätt. Det visar sig samtidigt att varannan chef känner sig tveksam till om de får ut det de önskar av alla medarbetarundersökningar.

 

Viktigt med frågor, men inte för ofta

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur medarbetarundersökningar är tänkta att ta stickprov på känsla och stämning hos medarbetarna. Det gör det mer effektivt att i stället ta ”tempen” på en löpande basis än en gång i kvartalet exempelvis. För att bli en riktigt bra arbetsgivare är det viktigt med anonym input, och det ofta. Särskilt också om det är ett företag med hög förändringstakt där mycket händer. Alla frågor som appen ställer är de som företaget själv vill ställa, det skräddarsyr hela produkten och möjliggör verkligen för stor flexibilitet.

 

Med en app på detta sätt kan man snabbt och resursfritt samla in anonym feedback. Det är helt görligt att ställa olika frågor och olika mängd frågor till olika medarbetare. Att tänka på som arbetsgivare är att anpassa sina undersökningar efter verkligheten och inte stämma av en gång per år med en stor, tung undersökning. Gör det dessutom enkelt för dig, det ska inte ta massor av energi och resurser, det ska ta max ett par minuter att svara på frågorna. Tänk dessutom efter innan du skjuter ut en massa frågor jämt och ständigt.