Effektiv digitalisering av transportsektorn

Effektiv digitalisering av transportsektorn

Något som är på allas läppar inom e-handelnsbranschen är digitalisering och effektivisering av transportsektorn. För många handlar det om att vara konkurrenskraftiga när högre krav ställs på kort leveranstid och billig eller gratis frakt. För andra handlar det om att effektivisera rutterna för att minska onödiga körningar. Vad finns det för exempel på effektiv körning som både kan anpassas till klimatlagen och till kundernas ökade efterfrågan?

Digitaliseringen inom transportsektorn har ökat explosionsartat i takt med vår ökade efterfrågan på varor från nätet. Ett exempel är företag som utvecklar olika GPS-funktioner för transportsektorn; Traxet gör programvara för att effektivisera rutter och göra det möjligt att bevaka en leverans eller transport i realtid. Det gör att man som fleet manager kan effektivisera en rutt och därför både göra den mer klimatsmart och kundvänlig.

Vi på teknikdelegationen tror att de mest effektiva sätten för minskade utsläpp och ökad kundvänlighet är smart GPS-teknik i kombination med utvecklad teknik för elektrifiering av vägar, om det kan ni läsa i följande stycken.

Digitaliseringen viktig för miljön

Det är inte bara det som lastbilen förbränner som spelar roll. Självklart är biobränsle att föredra, men det en stor del onödiga utsläpp görs helt enkelt för att körrutten inte är anpassad och lagd på ett smart sätt. Uttrycket ”planerad körväg” kan nu omformuleras till att körvägen ständigt planeras i realtid; man undviker onödiga till- och frånkörningar när en leverans skickas tillbaka och så vidare.

Som det ser ut nu lever inget parti upp till de klimatkrav som klimatlagen ställer om transportsektorn. Istället för att minska utsläppen med 8 % per år verkar de stå still. Samtidigt vill man inte att en reglering skulle innebära minskad tillväxt för Sverige, eftersom många menar att tillväxten är en viktigare motor än miljömålen. Frågan är alltså om och hur man ska effektivisera trafiken på ett sätt som man möta båda behoven samtidigt. Digitalisering och elektrifiering är två svar på den frågan.

Teststräckan med elväg

Mycket görs för att få transportsektorn att skötas på ett sätt som minskar de totala utsläppen. Många känner till den teststräcka mellan Arlanda och Rosersberg där man i framtiden har ambitionen att även personbilar ska kunna köras. Banan är elektrifierad och gör att ellastbilar kan köra på den och samtidigt undvika att laddas ur. Det bästa vore om man hade en enhetlig plan på hur det skulle kunna se ut i framtiden, för att det enklare ska gå att effektivisera körningar och inte ta onödiga omvägar för att nå till de enstaka elektrifierade banorna som finns.

I UNT skriver man om testprojektet och sammantaget har initiativet fått god respons. Nu väntar bara installation av teknik som gör att sträckan kan köras av fler, och man inväntar också en omdaning inom transportsektorn och grönt ljus för att fler ska byta ut sitt bränsle och installera effektiv och smart teknik som underlättar planeringsprocessen.