Frisersalongen på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto: Mostphotos

Bokför rätt med ett bra kassasystem

Regeringen förlitar sig i stor utsträckning på tekniken för att stävja skattefusk i många branscher. Ett sätt är att undersöka kassasystem och personalliggare. Att ha ett godkänt kassasystem är därför viktigt, för att inte misstänkas för några ekonomiska oegentligheter.

Det finns många branscher där fusket är utbrett. Det gäller inte minst där transaktionerna är många och summorna är ganska små, som i restaurang- och tjänstesektorn. Därför finns krav på personalliggare på restauranger och i frisersalonger. Det finns också krav på kassasystemen i många branscher.

Hos frisören

Frisersalongen på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto: Mostphotos

Den som är krögare eller handlare bör förvissa sig om att ha ett kassasystem som lever upp till Skatteverkets krav. Den främsta anledningen till detta är att man inte riskerar att bli misstänkt för oegentligheter. Det händer nämligen att Skatteverket gör razzior för att avslöja fusk med bokföringen. När en kontroll gjordes under sommaren 2017 på populära turistorter på västkusten och runt Vänern upptäcktes någon form av fusk på ungefär en tredjedel av restaurangerna, skriver GP.

2010 infördes en regel om att alla restauranger och liknande verksamheter med en omsättning på 180 000 kronor eller mer per år (inklusive moms) måste ha ett certifierat kassasystem. Det finns dock många som misstänks undgå de nya reglerna genom att hävda att de har en omsättning på motsvarande mindre än 500 kronor per dag. Detta är extra vanligt hos frisersalonger, skriver DN.

Ett kassasystem behöver inte bestå av en fysisk enhet. Idag finns det kassasystem som är helt molnbaserade, och enbart består av programvara och/eller en app. Detta gör det lätt bedriva en mobil verksamhet, som en foodtruck, och om verksamheten skulle drabbas av en brand kan man snabbt starta om, med samma kassasystem.

Betalning med Swish

Många näringsidkare, inte minst caféer och egenföretagare i tjänstesektorn, erbjuder idag möjligheten för kunderna att betala via Swish. Om man inte väljer ett kassasystem där det går att integrera betalningar från Swish måste man registrera dessa på annat sätt, skriver Metro.

Om du går och klipper dig, begär att få ett kvitto, även när du betalar med Swish. Då kan du vara säker på att dina pengar kommer att förbli vita.