Webbtekniken evolverar

Få teknologier är så spridda och har sådan snabb utvecklingstakt som webbteknologier. Här finns det dussinvis med företag som alla jaga efter nya nischer med hög nivåer av risktagande. Företagen skriker efter kompetens inom olika relaterade områden och det är helt enkelt ett av de områden som sannolikt kommer ha den snabbaste utvecklingstakten under en överskådlig framtid. Utvecklingen inom webben är fenomenal, bara på ett fåtal år har vi sett hur tekniken handlat om att ha egen hemsida, till att 10 år senare explodera i olika sorters avancerad och affärsdriven interaktivitet. Innovation och utveckling är honnörsord på webben och de flesta begåvade unga människorna lockas till denna otroligt expansiva ekonomi.

Grunden till gränslös kommunikation

Den utveckling som skett under de senaste 10-20 åren är en explosion av många år ackumulerad kunskap inom informationsteknik. World Wide Web lyfter idéerna och människor med stor innovationskraft. Under de närmaste 50 åren kommer vi att se en otrolig utveckling av hur människor kommunicerar och interagerar, både på ett privat och på ett kommersiellt plan. Människor förstår idag i en helt annan utsträckning betydelsen av att ha ett stort nätverk, betydelsen av att snabb kunna nå ut till andra människor, och nyttan av att kunna nå sina nära och kära snabbt och effektivt. Sociala medier av olika slag hjälper människor att överbrygga såväl geografiska avstånd som ideologiska och andra kommunikativa barriärer.

Nya språk ersätter

Ett tydligt exempel på områden där det finns stora behov av innovation är inte minst den rådande webbtekniken, som egentligen inte är anpassad för dagens avancerade teknologier. Många avancerade och tekniskt komplexa webbplatser, har byggts på ett lager av ovanpå-liggande tekniker för att kunna åstadkomma nya funktioner och möjligheter. Inte ens HTML 5 är svaret på framtidens teknik utan snarare en liten pusselbit på vägen mot något större och mer komplext.