IT-företag skäms inte för Norden längre

Under dotcom-eran var det ”lite fult” att endast ha en expansionsplan som sträcker sig inom Norden. För att få en hög värdering på ens IT-bolag krävdes storslagna expansionsplaner och globalt var ett ”måsteord” i alla affärsplaner och prospekt. Tyvärr misslyckades många av dessa globala expansionsplaner, vilket visats i många undersökningar i ämnet.

Anledningen till misslyckandena var såklart många men en viktig faktor var brist på marknadskännedom. Det är ofta mycket större skillnad mellan marknader än man kan tro. Både kulturella samt rent affärsmässiga skillnader. Av denna anledning väljer fler och fler svenska IT-företag att expandera i Norden som ett första steg istället för att ge sig ut i vida världen direkt.

Och då måste man ändå betänka att de nordiska länderna inte alltid är så lika som man först kan tro. Danskar brukar beskrivas som väldigt svåra och tuffa att förhandla med och att de inte håller ingågna avtal. Detta är såklart väldigt överdrivit men det ligger ett uns av sanning här vilket visar på att man även i Norden behöver ta hänsyn till de skillnader som finns om man vill lyckas med sina affärer här.

Norge väljs av många företag ut som första land att expandera i. Anledningen är att konkurrensen oftast uppfattas som något lägre än i exempelvis Danmark och så är det ju allmänt känt att det finns mycket (olje-)pengar i Norge. Den stora nackdelen med Norge är att de inte är med i EU men för oss nordbor är detta ofta inget stort problem då vi har många andra avtal med dem som gör det relativt enkelt att göra affärer där.

I Norge satsas det ofta också lite större än i Sverige när det satsas. Ska det lanseras exempelvis en webshop så ska den byggas stort, medan man i Sverige är lite försiktigare. Återigen kanske detta har med oljepengarna att göra. Ett företag som märkt av denna vilja att satsa i Norge är svenska Icommerce som erbjuder e-handelslösningar baserat på open source-plattformen Magento i Norge. De upplever precis som många andra svenska IT-företag ett stort sug i Norge.

Det är alltså inte fult längre att satsa n0rdiskt. Ett framgångsrikt nordiskt IT-bolag är bättre än ett globalt bubbelföretag. Detta kan tyckas självklart idag men det var långt ifrån självklart för 10 år sedan innan den första dotcom eran tog sitt slut.