IP-telefoni – ett billigare alternativ till kopparnätet

IP-telefoni – ett billigare alternativ till kopparnätet

Det blir allt dyrare med fast telefoni. Eftersom allt färre använder sig av kopparnätet, utan att utgifterna för uppehåll minskar, måste varje enskild abonnent betala en större del av kostnaderna. Men finns det andra lösningar för den som fortfarande vill ha en hemtelefon, utan att behöva betala mer.

Ett alternativ till det gamla systemet är IP-telefoni (VoIP), som i folkmun också kallas bredbandstelefoni, vilket betyder att överföringen istället sker genom datornätverk. Det finns en mängd leverantörer som tillhandahåller den här sortens telefontjänster, till exempel Soluno.se.

Idag har ungefär hälften av alla svenska hushåll valt bort fast hemtelefon. Och av de som uppgett att de fortfarande har fast telefoni har 34 procent växlat om till IP-telefoni. Det handlar till stor del om en generationsfråga. I åldersgruppen 21 till 30 är 74 procent utan fast telefon, medan siffran bara ligger på 24 procent för ålder de mellan 61 och 75 år.

Telia har den största marknadsandelen, 60 procent, inom den gamla skolans fasta telefoni. Vilket också gör dem till det företag som drabbas hårdast av övergången. Och Telias kunder har under de senaste åren sett stora prishöjningar, och bara i fjol chockhöjdes priserna med 24 procent. Något som driver fler och fler att välja bort kopparnätet.

IP-telefoni och lagen

Det finns en del juridiska diskussioner kring användandet av IP-telefoni. Det är många kriminella och blufföretag som använder sig av den nya tekniken och det är svårt för mobiloperatörerna att stävja fenomenet. Deras bästa lösning är i nuläget att spärra enskilda telefonnummer som missbrukas.

En annan viktig fråga är den rörande datalagring. EU-domstolen har kritiserat de rådande svenska lagarna kring hanteringen av privatpersoners trafikdata för att de inte vara överensstämmande med grundläggande mänskliga rättigheter. Efter detta har regeringen försökt nå en kompromiss kring datalagring och ett av de områden där lagringen ska begränsas som mest är just IP-telefonin. Och det hela kan beskrivas som ett försök till balansgång mellan viljan att underlätta brottsutredningar och värnandet om den personliga integriteten.

Vill du veta mer om ändringarna i modellen för datalagring? Titta på det här inslaget från TV4 Nyheterna: