Ingenjörerna driver utvecklingen

Historien om 1900- och 2000-talets tekniska landvinningar är i stor utsträckning historien om ingenjörerna. Produkter som etikettskrivare, smartphones, surf- och läsplattor och 3D-skrivare är alla resultatet av ansträngningarna hos ingenjörer i Sverige och utomlands. Det är ingenjörerna som ständigt vidareutvecklar produkter, och gjort att vi på 100 år har gått från att telefonen är en lyx för några få, där man måste bli kopplad av en telefonist, till en sak i var mans och kvinnas ficka, som ger befolkningen även i fattigare länder direkt tillgång till hela världens samlade information, utan några mellanhänder.

Ingenjörer är idag utpräglade specialister inom sina respektive områden. I utvecklandet av en synbart enkel produkt är ofta många ingenjörer inblandade i processens olika delar. Som ett exempel kan nämnas att det i Sverige utbildas ingenjörer inriktade på ämnena byggteknik, datateknik, elektroteknik, industriell ekonomi, informationsteknik, kemiteknik, maskinteknik, materialdesign, medieteknik, rymdteknik, teknisk fysik, elektroteknik, teknisk matematik och väg- och vattenbyggnad. Ingenjörer av alla dessa inriktningar är naturligtvis inte inblandade i framtagandet av en produkt som en etikettskrivare, men ett flertal olika ingenjörer är inblandade i designen av produkten, den tekniska lösningen för att få en så hållbar produkt som möjligt till ett rimligt pris, samt inte minst programmerandet av drivrutinerna som ska få etikettskrivaren att kommunicera med en eller flera datorer.

För att Sverige ska kunna behålla sin ledande position inom många områden, som landet innehar idag, är det viktigt att studenter fortsätter att söka sig till ingenjörsutbildningarna. Annars hotas såväl den tekniska utvecklingen som Sveriges BNP.