teknisk utveckling

Känn efter via en app

Med smarta appar kan man förändra mycket på en arbetsplats – bland annat genom att låta medarbetarna ladda ner en app som på löpande basis ställer frågor om hur de trivs.

 

mobil kaffeI ett tidigare inlägg skrev vi om hur det har blivit en trend att köpa begagnade mobiler. Detta är bra ur både ett miljöperspektiv (då man inte tillverkar ny och inte slösar på resurser) men det blir även billigare för den som köper själva mobilen. Sedan funkar de allra flesta appar även på de mobiler som är tre – fyra år gamla.

 

En app som funkar på även en begagnad telefon är den nya frågeappen som checkar stämningen på jobbet med ett antal frågor till medarbetarnas mobiler. Med en app i stället för medarbetarundersökning via mail blir mätningarna hos medarbetarna tätare, frågorna flexiblare och resultaten snabbare – liksom att uppföljningen blir bättre. Det är nämligen viktigt med ständig input, på ett anonymt sätt. Det visar sig samtidigt att varannan chef känner sig tveksam till om de får ut det de önskar av alla medarbetarundersökningar.

 

Viktigt med frågor, men inte för ofta

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur medarbetarundersökningar är tänkta att ta stickprov på känsla och stämning hos medarbetarna. Det gör det mer effektivt att i stället ta ”tempen” på en löpande basis än en gång i kvartalet exempelvis. För att bli en riktigt bra arbetsgivare är det viktigt med anonym input, och det ofta. Särskilt också om det är ett företag med hög förändringstakt där mycket händer. Alla frågor som appen ställer är de som företaget själv vill ställa, det skräddarsyr hela produkten och möjliggör verkligen för stor flexibilitet.

 

Med en app på detta sätt kan man snabbt och resursfritt samla in anonym feedback. Det är helt görligt att ställa olika frågor och olika mängd frågor till olika medarbetare. Att tänka på som arbetsgivare är att anpassa sina undersökningar efter verkligheten och inte stämma av en gång per år med en stor, tung undersökning. Gör det dessutom enkelt för dig, det ska inte ta massor av energi och resurser, det ska ta max ett par minuter att svara på frågorna. Tänk dessutom efter innan du skjuter ut en massa frågor jämt och ständigt.

Trend att köpa begagnad iphone

Marknaden för begagnade smartphones ökar drastiskt och man räknade med att se en ökning på hela 50 procent under förra året. Den höga kvaliteten på dagens telefoner möjliggör att man kan sälja sin telefon om man valt att köpa en ny, vilket både är prisvärt och bra för miljön.

IphoneIdag äger majoriteten av befolkningen en egen smartphone. Samtidigt som det varje år lanseras nya modeller säljs begagnade telefoner vidare till dem som inte väljer att köpa en splitter ny. Genom att köpa en begagnad iphone kan man spara tusenlappar och samtidigt värna om miljön. Dagens Industri skriver att sökningarna på mobiltelefoner har ökat med hela 130 procent på Blocket sedan den nya Iphone 7 presenterades.

Samtidigt som försäljningen och användningen av smartphones ökar varje dag är den begagnade marknaden hetare än någonsin. På Computer Sweden skriver man om en rapport som är gjort av konsultbolaget Deloiette. Rapporten visar att den begagnade försäljningen av smartphones skulle öka med 50 procent under 2016 vilket skulle motsvara ungefär 143 miljarder kronor globalt. Rapporten är ännu inte sammanställd för föregående år, men man kan med säkerhet se en ökad trend.

I dagsläget är kvaliteten på smartphones väldigt hög vilket gör att man kan använda en telefon mer än bara några år. Det gör det även möjligt att sälja vidare telefonen om man valt att köpa en ersättare. Om olyckan ändå skulle vara framme är det enkelt att få hjälp med reparationen. Många teknikföretag bygger även program som hjälp för att återta smartphones.

Var försiktig

Man ska dock vara försiktig om man väljer att köpa en begagnad telefon, speciellt från privatpersoner. Ibland kan det vara osäkert att inte kunna bedöma om telefonen är stulen eller inte. Nu försvårar även Apple kontrollen man kunde göra av en eventuellt stulen Iphone. Som man skriver om på Mac World har man tidigare kunnat använda ett verktyg kallat ”Icloud Activation Lock Status” för att dubbelkolla att en begagnad Iphone. Nu är dock denna tjänst borttagen och orsaken till detta är fortfarande okänd.

Ett batteri kan räcka längre än vad många tror

Batteriser är en n ny uppfinning som ser till att lyckas med att krama ur ett batteri upp till åtta gånger så mycket ström som den annars skulle göra. Detta endast med en liten metallbygel som man fäster på batteriet.

2467423-the-battery-on-a-white-background-it-is-isolatedHur ofta är det inte man känner att man just bytt ut en pryl med nya batterier då det är dags att byta igen. Det går alldeles för fort. Och visst, ur miljösynpunkt borde alla världens människor som har fler än ett batteri använda sig av en batteriladdare så man, när batteriet tagit slut, kunna fylla det igen. Men, ska man se både ur en större miljösynpunkt samt även en ekonomisk och mental synpunkt så bör man även addera en liten metallbygel som man fäster på sitt batteri.

Mer stör åt folket

Det är från artikeln idg.se som vi tagit del av nyheten att företaget Batteriser uppfunnit en liten smart manick som man fäster på ett batteri och som då erbjuder upp till åtta gånger så mycket ström som man är van att lyckas få ur. För när ens batteri börjar gå dåligt, finns det faktiskt mer att hämta i det – men man behöver hjälp av en metallbygel. Vad denna metallbygel gör är att den förstärker spänningen som annars försvinner för fort. Tidningen PC World skriver att man kommer att släppa dessa hylsor till storlekarna AAA upp till D. För att gå in lite mer hur det fungerar så är det som så att när ett vanligt AA batteri används så avger det en spänning. Vid fullt batteri har den en spänning på 1,5 volt, och när den sedan används så sjunker spänningen. För de allra flesta elektronikprylar slutar ett AA batteri att fungera när den kommit ner till en spänning på 1,3, men all kräm är inte slut utan det är bara 20 % av energin som blivit förbrukad. Vad metallhylsan gör är att den håller volten uppe så batteriet kan fungera ned till 0,6 volt och med det hålla betydligt längre och bli betydligt mer miljövänlig.

Denna lilla manick finns inte ännu i butikerna utan nu jobbar man på att få denna produkt finansierad via crowdfunding för att sedan förhoppningsvis komma ut i höst.

Batterier av trä

Håll i hatten! Nu skriver SR.se att framtidens batterier kan komma att vara gjorda av trä. Det är en svensk forskare som nu framställt ett batteri som kommer från ett ämne som finns i trä. Detta ämne heter lignin och kan lagra el. Man har i sin uppväxt lärt sig att metaller leder ström medan trä lagrar, nu gäller det att man får tänka om. Lyckas man nu med att skapa batterier baserade på trä är fördelarna många och stora:

  • Billigare
  • Nedbrytbara
  • Behöver ej använda sig av miljöskadliga ämnen.

Nu är denna teknik inte redo, men när den väl kommer att bli det kan man se att man går från metaller till trä. Dock är det inte inom en överskådlig framtid, så till den dagen kommer gäller batteriladdare.

Svenskarna är slarvigast i världen

Hur bra är du på att komma ihåg att logga ut när du varit inloggad på olika sajter online? Och hur ofta byter du lösenord? Då vi svenskar är bland de sämsta i världen är chanserna stor att även du är en slarvet när det kommer till den digitala säkerheten.

Vi har tidigare talat om i tidigare inlägg om att skyddet för kända personligheter ökar och i takt med att tekniken utvecklas blir det enklare med personlarm och andra typer av skydd som gör vardagen säkrare för många människor. Vad vi dock missar är att nätanvändandet ökar och i takt med det även dess faror i form av kapningar och intrång. Intrång som kan leda till stora konsekvenser om utomstående får tillgång till kontoinformation eller kommer in på vår Facebook eller Twitter. Vad som är skrämmande är att man borde tro att vi bara blir säkrare och bättre på att hålla koll på lösenord och att logga ut men i verkligheten är det tyvärr tvärt om.

Dåliga vanor online

Svenskarna är sämst på att ta hand om sig online. Detta enligt en stor undersökning:

  • Undersökningen omfamnar 13 000 personer
  • Alla dessa från 24 olika länder
  • 39 % av de tillfrågade brukar inte logga ut från sociala medier
  • 51 % av svenskarna struntar i det
  • 30 % av de tillfrågade svenskarna uppger också att de delar sina lösenord med andra.

Det intressanta är att vi i Sverige är otroligt långt i framkant när det kommer till tekniska lösningar, men när det kommer till oss som privatpersoner så tror vi att vi är odödliga. Vår tro på att tvi är odödliga kan komma att stå oss dyrt. Vad vi måste göra för att bryta denna tråkiga trend är mycket enkelt: ta lite mer ansvar och sluta vara naiva när det kommer till onlinevärlden. Det är så att problemen och brottsligheten som finns online kommer alltid att finnas och det kommer alltid att finnas människor som söker nya vägar att bryta sig in. Därav är det bäst att vara på den säkra sidan så du inte ångrar dig om olyckan skulle vara framme.

 

Behov av skydd för politiker ökar

På många ställen i vårt land har hotbilden ökat för vissa arbetsgrupper i samhället, där politiker hör till några av de mest drabbade. Bara under det senaste två åren har vi kunnat läsa om allvarliga fall av misshandel direkt riktade mot kända politiker fån olika partitillhörigheter. Även i Hälsingland har både politiker och tjänstemän blivit utsatta för hot och händelser där våld varit inblandat. Redan idag förekommer larm men man har nu beslutat att införa mobila personlarm för att på så sätt inte riskera någons säkerhet och på så sätt kunna förebygga våldet. Tekniken på dessa personlarm är så pass utvecklade att man kan ha dem i fickan och när man sedan tillkallat larm går det väg en tyst signal utan att det är något som förövaren kommer att höra eller märka. Än idag är det oklart exakt hur många larm som man kommer behöva köpa in i detta syfte, men helt klart menar man att hot och våld i samhället hittills har varit en uppgående trend. Men kring artikel kan man läsa här.

Ett ökat våld i samhället är både en tråkig nyhet och en dålig trend. Svårt är det även hur man på bästa sätt ska kunna svara på det ökade våldet. Det kan kännas tråkigt att behöva ha med sig ett larm samtidigt som man behöver kunna ligga steget före för att ha en chans att undvika att våldet tar sig uttryck och skadar någon. Man kan även behöva analysera kring ökade våldet mot just politiker och tjänstemän och hur detta skulle kunna tolkas.

Tekniska lösningar för riskhantering

Begreppet risk management rör identifierandet av risker som kan uppstå i en verksamhet, och hur man ska agera för att undvika att de uppkommer och eskalerar till fullskaliga kriser. De risker som kan uppstå kan vara av mycket olika slag. Vilken typ av risk en verksamhet är sårbar för beror framför allt på verksamhetens art. Det kan röra sig om osäkerheter på finansmarknaden, projekt som misslyckas eller inte faller ut så väl som man tänkte sig, stämningar och civilrättslig konflikter eller naturförhållanden och naturkatastrofer, vad som brukar betraktas som force majeure. Eftersom riskerna kan vara av så varierande art kan de drabba alla typer av verksamhet, såväl privata företag som statliga myndigheter och ideella organisationer.

Tekniska hjälpmedel för riskhantering

För företag inom finanssektorn är riskhantering av yttersta vikt, eftersom marknaden är känslig och kan reagera snabbt på världshändelser. Riskerna är många, och består bl.a. i blankning, sjunkande aktiekurser och valutor som sjunker eller skjuter i höjden. För att ha bättre översikt över de risker som kan finnas arbetar många traders och brokers med olika typer av hjälpmedel. Ett av flera företag som utvecklar mjukvara för detta ändamål är svenska Orc Software, som grundades 1987. Orc har sedan dess växt kraftigt, och har idag kontor i Europa, Australien, Asien och Nordamerika.

Förutom att skydda sig mot de osäkerheter som är specifika för finansmarknaden är de företag som använder sig av ORcs produkter, eller av produkter från Orcs konkurrenter, även i riskzonen för olika typer av informationsrelaterade risker, som exempelvis hackerattacker. Inom informationssäkerhet finns mer om risker att läsa på CVE:s hemsida, där olika risker listas regelbundet.

ISO 31000:2009

ISO 31000:2009 är en standard utarbetat av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Den ingår i familjen ISO 31000 som tillkommit eftersom man önskar rensa upp i den vildvuxna flora av olika standarder som idag existerar på området riskhantering. Olika företag i olika länder, och inom olika affärsdomäner, har än så länge helt olika standarder för att beskriva vad de arbetar med, och genom att införa denna standard hoppas man från ISO:s sida ändra på detta, även om det beräknas ta tid.

ISO 31000:2009 innehåller principer och riktlinjer för hur standarderna inom 31000-familjen ska implementeras. Dokumentet är allmänt hållet, då det ska kunna användas av både offentliga och privata aktörer. Det innehåller riktlinjer för hur medvetenheten om risker, och hanteringen av dessa, ska kunna bibehållas och utvecklas inom en organisation. Här kan tekniska lösningar vara till stor hjälp.

Ingenjörerna för utvecklingen framåt

För de flesta företag har den tekniska utvecklingen dels gjort att det krävs att man följer med i utvecklingen men även att man som företag har kunnat effektivisera mycket inom företaget. Det kostar inte längre multum att skicka ut ett informationsbrev till sina kunder, oavsett om man gör det via mail eller om man skickar det per post. För några år sedan var det nämligen en betydligt dyrare process att skriva ut papper med en egen skrivare. Dels var det dyra i inköp men de kostade även mycket med färgen. Idag är skrivartoner betydligt billigare men dem är även mer effektiva och håller vanligen betydligt längre än vad de gjorde i början.

På kontor och hos företag och organisationer är ofta laserskrivare ett av det allra vanligaste alternativet, då den är lämplig för dem som skriver ut mycket text. Bakom den uppkomsten till laserskrivaren ligger en avancerad teknisk process och utveckling. Idag när den tekniska utvecklingen har gått så pass lång kan det skilja en del mellan olika märken och modeller när det gäller hur maskinen rent tekniskt fungerar. Till exempel används inte alltid laser, som ordet laserskrivare antyder. I en del lite billigare varianter använder man nämligen lysdioder istället för laser. En laserskrivare fungerar huvudsakligen så att maskinen med hjälp av statisk elektricitet lägger tonerpulvret på pappret. Tonerpulvret smälter efter det på pappret med hjälp uppvärmning. Utvecklingen av en produkt som laserskrivare har tagit ett tag och inte varit en lätt match att utveckla, men nyttan som världen och affärslivet har haft av produkten är troligtvis värd allt slit och möda.