högskola

Förenkla livet för dina medmänniskor – läs till ingenjör

Att utbilda sig till ingenjör kan man göra vid flera lärosäten i Sverige som bland annat KTH i Stockholm eller Chalmers i Göteborg. Det finns massor av olika inriktningar att välja mellan för den som funderar på att läsa vidare. Man kan efter avslutade studier jobba inom många olika områden beroende på vilken inriktning man valt.

Som byggingenjör kan du jobba med planering, konstruktion eller produktion. Du läser ämnen som byggmekanik, byggfysik, byggkonstruktion och projektering. Du får goda kunskaper om hela byggprocessen.

Dataingenjören lär sig programmera och konstruera datorprogram och system för att underlätta livet för människan. Det kan innebära allt från intelligenta hus till ett program som förstår frågan: Elpriser jämförelse, och som ger dig en lista på bästa elpriser som svar . På utbildningen studerar man programmering, datateknisk och projekt där man ofta jobbar i grupp.

En automatiseringsingenjör jobbar med modern produktion i gränslandet maskin – människa – miljö. Utbildningen är en bred utbildning som omfattar allt från styrteknik, produktionssimulering, robotar, projektledning och ekonomi. Avslutande examensarbete gör i samband med ett företag för att lära sig att utveckling av nya tillverkningssystem är ett lagarbete.

Designingenjörer jobbar med utveckling av smarta och innovativa produkter. Man får lära sig kreativ produktutveckling inom design, ergonomi och teknik. Inom utbildningen lär man sig om mekanik och hållfasthetslära samt mekatronik för att sammanföra kunskaper i problemlösning, programmering och elektronik.

Det finns flera andra ingenjörsutbildningar och det är enkelt och hitta information om dessa på nätet. Sök på ingenjörsutbildningar och ett lärosäte för mer information.

Forskning om energibesparing

I Sverige bedrivs idag en omfattande forskning om olika former av energibesparing. En indikation på detta är de uppsatser som skrivits av högskole- och universitetsstuderande i landet. Nedan följer ett urval av de ämnen som har avhandlats.
•    Åsa Nordenborg vid Uppsala Universitet har studerat Käppalaverket på Lidingö. Där har man försökt minska energiförbrukningen vid luftning av de biologiska bassängerna, en process som står för en femtedel av verkets totala elförbrukning. Under hösten 2010 prövades en annan metod än tidigare, där man prövade att dels hålla luftflödet konstant, dels hålla syrehalten konstant, och båda dessa utvärderades av Nordenborg. Hon fann att det sätt som tillät en större stabilitet i processen var att hålla syrehalten konstant.
•    Sedan 1 oktober gäller i Sverige lagen om energideklaration, som baseras på ett EU-direktiv med syfte att energieffektivisera byggnader. Frågan är viktig då byggnaderna 40 % av den totala energianvändningen i Sverige. I sin magisteruppsats undersökte Christoffer Rhodin från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola vilka energibesparingsåtgärder som är effektiva och värnar om kundkvalitén. Undersökningen gjordes hos fastighetsbolaget John Mattson på Lidingö. Det visade sig i undersökningen att energiåtgången kunde minskas med ungefär 15 % utan att några större ingrepp i byggnaderna behövde utföras.
•    I debatten om energieffektivisering har man fokuserat på bostäder och kontor. Johanna Snygg från Linköpings universitet valde ett annat fokus i sin uppsats. Hon jämförde köpcentra i Sverige och Michigan för att jämföra likheter och skillnader i förutsättningarna för energieffektivisering, samt i vilka lösningar som väljs. Snygg konstaterar att energiförbrukningen är ungefär 30 % högre i Michigan, vilket beror på att man i Sverige har arbetat med energieffektivisering, framför allt när det gäller uppvärmning, under de senaste årtiondena.

Ingenjörerna driver utvecklingen

Historien om 1900- och 2000-talets tekniska landvinningar är i stor utsträckning historien om ingenjörerna. Produkter som etikettskrivare, smartphones, surf- och läsplattor och 3D-skrivare är alla resultatet av ansträngningarna hos ingenjörer i Sverige och utomlands. Det är ingenjörerna som ständigt vidareutvecklar produkter, och gjort att vi på 100 år har gått från att telefonen är en lyx för några få, där man måste bli kopplad av en telefonist, till en sak i var mans och kvinnas ficka, som ger befolkningen även i fattigare länder direkt tillgång till hela världens samlade information, utan några mellanhänder.

Ingenjörer är idag utpräglade specialister inom sina respektive områden. I utvecklandet av en synbart enkel produkt är ofta många ingenjörer inblandade i processens olika delar. Som ett exempel kan nämnas att det i Sverige utbildas ingenjörer inriktade på ämnena byggteknik, datateknik, elektroteknik, industriell ekonomi, informationsteknik, kemiteknik, maskinteknik, materialdesign, medieteknik, rymdteknik, teknisk fysik, elektroteknik, teknisk matematik och väg- och vattenbyggnad. Ingenjörer av alla dessa inriktningar är naturligtvis inte inblandade i framtagandet av en produkt som en etikettskrivare, men ett flertal olika ingenjörer är inblandade i designen av produkten, den tekniska lösningen för att få en så hållbar produkt som möjligt till ett rimligt pris, samt inte minst programmerandet av drivrutinerna som ska få etikettskrivaren att kommunicera med en eller flera datorer.

För att Sverige ska kunna behålla sin ledande position inom många områden, som landet innehar idag, är det viktigt att studenter fortsätter att söka sig till ingenjörsutbildningarna. Annars hotas såväl den tekniska utvecklingen som Sveriges BNP.