civilingenjör

Skydd mot cyberattacker

Frågan är inte om utan när de första stora datorattackerna kommer att drabba världen. I juli 2010 upptäcktes trojanen Stuxnet, som angriper systemet WinCC, som har till uppgift att styra och övervaka industriprocesser. Stuxnet samlar inte bara in information om systemen det angriper, utan manipulerar också processerna.
I september 2010 meddelades från Iran att Stuxnet fanns i 30 000 datorer i landet, däribland i kärnkraftverket Bushehr. Stuxnet är komplext uppbyggt, vilket har fått malware-experter att anta att en stat med stora ekonomiska resurser står bakom trojanen. Eftersom Stuxnet är skrivet för att slå ut specifika mål, utan att förstöra någonting eller skapa uppmärksamhet på vägen mot målet, och eftersom Bushehr tycks ha varit målet, tror många att USA eller Israel står bakom viruset.
Oavsett vad man tycker om att Irans atomenergi program angrips så kan man konstatera att attacker av denna typ kommer att bli allt vanligare, och att det inte enbart är stater som kommer att utföra dem. Många hackerattacker genomfördes när internet var ungt, och även om de flesta nu vet hur man skyddar sig från virus och annat på datorn så är kunskaperna lägre när det gäller mobila enheter som har tillgång till internet och andra enheter. Av denna anledning är det viktigt att det i framtiden finns kompetent personal som kan arbeta med IT säkerhet. Sådant arbete handlar om mer avancerade uppgifter än bara att installera och uppdatera ett anti virus program. Det gäller att kunna förutse var och hur attacker kommer att ske och täppa till säkerhetshålen innan något hinner hända.

Webbtekniken evolverar

Få teknologier är så spridda och har sådan snabb utvecklingstakt som webbteknologier. Här finns det dussinvis med företag som alla jaga efter nya nischer med hög nivåer av risktagande. Företagen skriker efter kompetens inom olika relaterade områden och det är helt enkelt ett av de områden som sannolikt kommer ha den snabbaste utvecklingstakten under en överskådlig framtid. Utvecklingen inom webben är fenomenal, bara på ett fåtal år har vi sett hur tekniken handlat om att ha egen hemsida, till att 10 år senare explodera i olika sorters avancerad och affärsdriven interaktivitet. Innovation och utveckling är honnörsord på webben och de flesta begåvade unga människorna lockas till denna otroligt expansiva ekonomi.

Grunden till gränslös kommunikation

Den utveckling som skett under de senaste 10-20 åren är en explosion av många år ackumulerad kunskap inom informationsteknik. World Wide Web lyfter idéerna och människor med stor innovationskraft. Under de närmaste 50 åren kommer vi att se en otrolig utveckling av hur människor kommunicerar och interagerar, både på ett privat och på ett kommersiellt plan. Människor förstår idag i en helt annan utsträckning betydelsen av att ha ett stort nätverk, betydelsen av att snabb kunna nå ut till andra människor, och nyttan av att kunna nå sina nära och kära snabbt och effektivt. Sociala medier av olika slag hjälper människor att överbrygga såväl geografiska avstånd som ideologiska och andra kommunikativa barriärer.

Nya språk ersätter

Ett tydligt exempel på områden där det finns stora behov av innovation är inte minst den rådande webbtekniken, som egentligen inte är anpassad för dagens avancerade teknologier. Många avancerade och tekniskt komplexa webbplatser, har byggts på ett lager av ovanpå-liggande tekniker för att kunna åstadkomma nya funktioner och möjligheter. Inte ens HTML 5 är svaret på framtidens teknik utan snarare en liten pusselbit på vägen mot något större och mer komplext.

Ingenjörerna driver utvecklingen

Historien om 1900- och 2000-talets tekniska landvinningar är i stor utsträckning historien om ingenjörerna. Produkter som etikettskrivare, smartphones, surf- och läsplattor och 3D-skrivare är alla resultatet av ansträngningarna hos ingenjörer i Sverige och utomlands. Det är ingenjörerna som ständigt vidareutvecklar produkter, och gjort att vi på 100 år har gått från att telefonen är en lyx för några få, där man måste bli kopplad av en telefonist, till en sak i var mans och kvinnas ficka, som ger befolkningen även i fattigare länder direkt tillgång till hela världens samlade information, utan några mellanhänder.

Ingenjörer är idag utpräglade specialister inom sina respektive områden. I utvecklandet av en synbart enkel produkt är ofta många ingenjörer inblandade i processens olika delar. Som ett exempel kan nämnas att det i Sverige utbildas ingenjörer inriktade på ämnena byggteknik, datateknik, elektroteknik, industriell ekonomi, informationsteknik, kemiteknik, maskinteknik, materialdesign, medieteknik, rymdteknik, teknisk fysik, elektroteknik, teknisk matematik och väg- och vattenbyggnad. Ingenjörer av alla dessa inriktningar är naturligtvis inte inblandade i framtagandet av en produkt som en etikettskrivare, men ett flertal olika ingenjörer är inblandade i designen av produkten, den tekniska lösningen för att få en så hållbar produkt som möjligt till ett rimligt pris, samt inte minst programmerandet av drivrutinerna som ska få etikettskrivaren att kommunicera med en eller flera datorer.

För att Sverige ska kunna behålla sin ledande position inom många områden, som landet innehar idag, är det viktigt att studenter fortsätter att söka sig till ingenjörsutbildningarna. Annars hotas såväl den tekniska utvecklingen som Sveriges BNP.